Collect

New Collection

collect

Aynı gök kubbe altında kıtaları buluşturan bir koleksiyon: Dr-Light Collect.

Biz aşk diyoruz, siz ışık deyin!

Gökyüzü ile yeryüzünün arasındaki gelgitin hikâyesi olan bu yeni koleksiyonuyla Dr-Light, anıları ve yaşanmışlıkları bir araya getiriyor.

6 kıtanın mimari özellikleri ve formlarını üst düzey bir estetik anlayışıyla aynı çatı altında toplayarak, ışığa yapıların bir parçası gibi davranan yepyeni bir yorumla ortaya koymuş oluyor.

Bu yeni yorum sayesinde Collect; sadece çevresini değil, kendini de aydınlatabilen sıcaklığı, samimiyetyi ve yaşam alanlarına uyumuyla mekânlara farklı bir boyut katıyor.

A collection that brings the continents together under the same sky: Dr-Light Collect.

We call it love, you can call it light! With this new collection, which is the story of the tide between the sky and the earth, Dr-Light brings together memories and experiences.

By gathering the architectural features and forms of 6 continents under the same roof with a high-level aesthetic understanding, it presents a brand new interpretation that treats light as a part of structures.

With this new interpretation, Collect brings a different dimension to living spaces with its warmth, candor and harmony; illuminating not only its surroundings but also itself.